De provincie investeert in de comeback van cultuur en daarbij moedigen we experimenten en nieuwe samenwerkingen aan.

Heb jij een goed idee voor een nieuwe, experimentele methode of product binnen de culturele sector of- in een cross over met andere sectoren of maatschappelijke vraagstukken?

Vraag aan binnen de regeling Experimenten powered by Cultuur! Je kunt aanvragen voor een bedrag vanaf €15.000,-  tot een bedrag van € 24.000,-, waarbij we maximaal 80% van de subsidiabele kosten financieren.

Wie kan aanvragen?

Professionele culturele organisaties, professionele individuele makers, een organisatie of een professionele culturele individuele maker zonder rechtspersoonlijkheid of een maatschappelijke organisatie (zoals een school, zorgorganisatie of organisatie die sport of welzijnsinitiatieven ontplooit) in de vorm van een stichting of vereniging.

Hoe vraag ik aan?

Je kunt tot 4 april 2022 een aanvraag indienen via het formulier op deze pagina: Subsidie Experimenten powered by cultuur (TENDER) – Provincie Overijssel Op deze pagina lees je ook over de voorwaarden van de regeling ‘Experimenten powered by Cultuur’.