DeOnlineStrateeg.nl gaat deelnemende webshops, aan de Shopping Awards, beoordelen op onder andere hun online marketing en gebruiksvriendelijkheid.

Aan de hand van de beoordeling van een aantal shopping awards experts worden op 25 maart de jaarlijkse Shopping Wards uitgereikt op Shopping Awards Gala in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Wat houdt de Shopping Awards in?

Waarom is DeOnlineStrateeg.nl een expert op dit vlak? Het team helpt bedrijven met het opzetten van hun online communicatie en het opvolgen van allerlei online contactmomenten. Met het actief inzetten van online communicatie-toepassingen wordt bijgedragen aan de ultieme klantbeleving.