Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid 3

In het derde steunpakket zijn de NOW, TVL en de Tozo in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. De regelingen worden de komende maanden versoberd en afgebouwd. Zo gaat bij de NOW 3 de minimale omzetdaling omhoog en krijgt de Tozo 3 een vermogenstoets. Om aanspraak te maken op de verlengde TVL moet je minimaal 4.000 euro omzetverlies hebben geleden in 3 maanden in plaats van 4. Het nieuwe pakket gaat in op 1 oktober. Lees meer!

De regeling NL leert door is er voor iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit geldt dus voor werknemers, flexwerkers, zzp’ers en ondernemers, maar ook voor mensen die nu geen werk hebben. Bekijk de mogelijkheden!


Informatie voor:
Zwolse ondernemers


Subsidie: Vitale en gezonde samenleving 2020

Heb jij een idee voor een maatschappelijk-, cultureel of sportinitiatief dat de sociale samenhang en betrokkenheid bij een gemeenschap versterkt en een collectief belang dient?

Voorbeelden van initiatieven zijn het ontwikkelen van ontmoetingsplekken die aansluiten op de 1,5 meter samenleving, het gezamenlijk inrichten van openbare ruimte of het organiseren van lokale maatschappelijke, culturele of sport activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan locatietheater, het bereiken van nieuwe doelgroepen voor lokale sportverenigingen of projecten die eenzaamheid voorkomen.

Bekijk hier de subsidie vanuit de provincie Overijssel.


bekijk de lokale subsidieregelingen:
Gemeente Zwolle
Provincie Overijssel


Ontwikkelfonds Regio Zwolle

Upgrade Jezelf helpt werkgevers om te investeren in (toekomstige) werknemers. Naast inspirerende verhalen, handige tools en een netwerk van specialisten bieden we een financieel steuntje in de rug vanuit het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.

Nieuw is dat individuele inwoners /medewerkers zich vanaf juli rechtstreeks kunnen aanmelden bij het zogeheten Ontwikkelfonds. Ook is de regeling voor werkgevers gunstiger gemaakt. Zo kunnen zij voor een onbeperkt aantal medewerkers een aanvraag indienen, is de scholingstermijn verlengd en is het opleidingsniveau niet meer begrenst.

Lees meer


Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen

Ken je de corona calculator al? Deze tool is ontwikkeld door MKB-Nederland en VNO-NCW en hiermee kun je berekenen hoe de corona-maatregelen jouw onderneming helpen.

De corona calculator geeft je direct inzicht in de relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.

Naar de Corona Calculator